GEZE TSA 325 NT

GEZE TSA 325 NT

Automatické dveře GEZE TSA 325 NT jsou elegantním a vysoce funkčním řešením vstupu do interiéru kancelářských budov a obchodních center. Ze své podstaty mají karuselové dveře vysoký izolační efekt, zabraňují průvanu a snižují hladinu hluku v budově. Systém GEZE TSA 325 NT je konstrukčně připraven pro několik druhů pohonů. Ať už se jedná o manuální pohon, nebo automatický pohon s funkcí serva a konečně plně automatické karuselové dveře. Kapacita průchodů závisí na počtu křídel a vnitřním průměru.

Druhy pohonu pro GEZE TSA 325 NT:

 

 • Manuální karuselové dveře:

Manuální karuselové dveře se používají při omezeném provozu osob až do průměru 3 000 mm. Větší průměry (do max. 3 600 mm) jsou možné, následkem je však zřetelně snížený komfort procházení, protože kvůli tření kartáčů je zapotřebí vynaložení více síly. Manuálně provozované karuselové dveře jsou k dispozici ve 3- a 4-křídlovém provedení, každé z nich i jako celoskleněná varianta. Na otočení dveří stačí lehký tlak rukou. Bezpečnostní zařízení podle DIN 18650 nejsou nutné. K dispozici jsou dva druhy provozu. “Zablokované“ a „Ruční“.
– Volitelný doplněk: Omezovač otáček působí při dosažení horních mezních otáček proti dalšímu zvyšování obvodové rychlosti.
– Volitelný doplněk: Poziční automatika s motorem ve stropě nebo podlaze otočí dveře po manuálním procházení malou silou zpět do výstupní polohy pro následujícího chodce. Dveře poté stojí vždy v koncové poloze a zanechají uspořádaný optický dojem.

 • Automatické karuselové dveře s funkcí serva:

Tato varianta nabízí zvýšený komfort procházení ve srovnání s manuálními dveřmi, protože spuštění turniketu je automatizované. Aby se dosáhlo krokové rychlosti, může se turniket přitlačit rukou. Poté, co se dveřmi projde, otočí se dveře pomalou rychlostí do koncové polohy. Rychlosti jsou omezené tak, že jsou dodržena zadání „Low Energy provoz“ podle DIN 18650.

 • Plně automatické karuselové dveře:

Plně automatické dveře s hlásiči pohybu jsou vhodné pro intenzivní pohyb osob. Tímto poskytují tyto karuselové dveře maximální komfort při plynulém průchodu pro bezproblémový provoz. Tato dveřní zařízení lze zhotovit až do maximálního vnitřního průměru 3 600 mm. Automatické karuselové dveře se aktivují přes hlásiče pohybu jak uvnitř, tak i venku, zrychlí a poté se otáčí v automatické rychlosti. Rychlost je nastavitelná a čas doběhu lze volně nastavit pro druhy provozu „léto“ (doběh delší) a „zimu“ (bez doběhu). Jako další možnost lze instalovat „tlačítko pro invalidy“ na dveřích uvnitř a zvenku. Stisknutí tohoto tlačítka sníží rychlost otáčení, tím mohou osoby na invalidním vozíku nebo osoby s omezenou chůzí projít bez problému karuselovými dveřmi. Tato snížená rychlost je rovněž nastavitelná. Na konci času doběhu sníží karuselové dveře ve všech druzích provozu svoji rychlost a zastaví v koncové poloze. Dveřní křídla se uzavřou čistě s bočními stěnami a okolní vlivy jako průvan, výfukové plyny, chlad a hluk zůstanou mimo budovu.

 • Počet křídel:

3-křídlové karuselové dveře mají trochu menší kapacitu průchodu osob. Poskytují však vyšší komfort procházení, protože prostor mezi dveřními křídly je podstatně větší. Tento zvýšený komfort vyhovuje především osobám s tělesnými omezeními, které se nemohou tak lehce přizpůsobit rychlosti otáčení karuselových dveří. Tento typ dveří je první volbou v nákupních střediscích. Šířka průchodu dveří je menší než u 4-křídlových karuselových dveřích se stejným průměrem.
4-křídlové karuselové dveře jsou klasickým provedením s maximální kapacitou, vhodné pro obousměrný provoz a větší proudy návštěvníků. Díky symetrickému provedení se tubus karuselových dveří ukončí dvěma křídly. Tím se dosáhne zlepšená ochrana před vlivy životního prostředí a lepší efekt zádveří. Tento typ dveří má větší šířku průchodu a díky svému symetrickému tvaru je opticky zajímavější.

Technické údaje pro GEZE TSA 325 NT:

 • Manuální obsluha: ano
 • Omezovač otáček (volit.): ano
 • Poziční automat (volit.): ano
 • Plně automatická obsluha: ano
 • Funkce servo: ano
 • Únikové a záchranné cesty: ne
 • Funkce Break-out (BO): ne
 • Vnitřní průměr: 1800 – 3600 mm
 • Umístění nočního uzávěru: vnitřní, vnější
 • Noční uzávěr: manuální, automatický
 • Zamykání: manuální, tyčové, elektromechanické

INFORMACE KE STAŽENÍ: