Obchodní podmínky TELECON SERVIS s.r.o.

Provozovatel obchodu: Telecon Servis spol. s r.o.

sídlo společnosti: Kubíkova 1180, 182 Praha 8

provozovna: Perštejnská 200/13, 184 00 Praha 8

IČO: 45799270

DIČ: CZ45799270

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 10601061/0100

e-mail: info@telecon.cz

telefonní kontakt: +420 283 842 211

zapsána u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 10455

 

 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.eshop-telecon.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Telecon Servis spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zároveň s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

 1. Objednávka (uzavření kupní smlouvy)

Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem

 

 1. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího bez udání důvodu. Zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

 1. Platební podmínky

Způsoby plateb:

 • Platba v hotovosti – v případě vyzvednutí zboží na provozovně dodavatele
 • Dobírka – v případě dopravy zboží přepravcem
 • Platba předem bankovním převodem. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Při objednání zboží vyšší finanční hodnoty, je dodavatel oprávněn požadovat finanční zálohu, která v případě neodebrání objednaného zboží propadá ve prospěch prodávajícího.

 

 1. Dodací podmínky, přeprava, osobní odběry a dodání zboží

Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou. Zboží, které je na stránkách označeno “Skladem”, bude v rámci celé ČR dodáno v co nejkratším termínu, obvykle 1 – 5 pracovních dnů. Zboží, které není skladem a je nutné ho objednat u výrobce, je zpravidla dodáno do 4 týdnů. Údaj „Skladem“ nese pouze ilustrativní charakter, jelikož stavy skladu se neustále mění. Aktuální stav je vždy potvrzen po odeslání objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím obsahuje standardně daňový doklad, montážní návod. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy v rámci objednávání zboží..

Způsob dodání:

 • Osobní odběr na provozovně dodavatele
 • Prostřednictvím přepravní služby GLS

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozené.

Společnost Telecon Servis spol. s r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na provozovně dodavatele v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem.

Dopravné:

Objednávky nad 5.000,- Kč – Zdarma (platí po celé ČR)

Převzetí při osobním odběru – Zdarma

Přepravní společnost GLS – 119,- Kč (platí po celé ČR, NEplatí do zahraničí)

Dobírka – 30,- Kč

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad;  Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

V případě, že kupujícím je fyzická osoba ( nikoli na IČ ) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. V případě, že jste zboží již převzali, je vrácení zboží je možné při splnění následujících podmínek:

 • musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.)
 • s originálním dokladem o koupi

Zboží zašlete doporučeně ( ne na dobírku ) a pojištěné na adresu: Telecon Servis spol. s r.o., Perštejnská 200/13, 184 00 Praha 8.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za zboží zaslány převodem na Váš účet a to nejpozději do 20 dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží se termín vrácení peněz posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na provozovně dodavatele za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

 

 1. Záruka / reklamační řád

Dodavatel poskytuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě záruku 2 roky.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců dodavatele je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně ( do 3 dnů ) informovat také prodávajícího.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně e-mailem nebo osobně na provozovně dodavatele.

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující odeslat písemně e-mailem na adresu info@telecon.cz .

Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu Telecon Servis spol. s r.o. Perštejnská 200/13, 184 00 Praha 8. Balík musí být označen viditelně nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží zaslané na náklady provozovatele nebude přijato.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Náklady na dopravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí a s Vašimi osobními údaji nakládáme ve znění zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě obchodních podmínek a pouze za účelem co nejsnazší realizace našich služeb. Vaše údaje nebudou nikdy bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím stranám a budou uchovávány v soulady s platnými zákony České republiky. Výjimku tvoří dopravci, jimž jsou data poskytována v nejmenším možném rozsahu potřebném k bezproblémovému doručení zboží.

Vaše údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a jsou používány výhradně k plnění našich služeb, konkrétně k doručení zboží, vystavení účetních dokladů.

Registrací v elektronickém obchodě dáváte souhlas k nakládání s Vašimi osobními údaji dle výše zmíněných podmínek. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti Telecon Servis spol. s r.o.. na adrese www.eshop-telecon.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak (zejm. dohoda o expedičních, resp. dopravních nákladech).

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi společností Telecon servis spol. s r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je  Česká obchodní inspekce , www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Telecon servis spol. s r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít  kontakt na Telecon servis spol. s r.o. pro vyřešení nastalé situace.